Infopakket aanvragen

Benieuwd wat jij als

pleegouder kunt doen

in Zuid-Oost Brabant?

Ieder jaar is er in Zuidoost-Brabant een groot aantal kinderen dat niet meer thuis kan wonen. Veel van deze kinderen vinden een tijdelijk en veilig thuis bij een pleeggezin. Toch zijn er nog te veel kinderen die wachten

op een plek in een pleeggezin. Nieuwe pleegouders zijn daarom hard nodig. Ben jij geïnteresseerd in het pleegouderschap? Oriënteer je op deze pagina, vraag een informatiepakket aan of bezoek vrijblijvend een informatiebijeenkomst. Inschrijven hiervoor kan onderaan deze pagina.

In 2020 verbleven 589 kinderen en jongeren in een pleeggezin in Zuidoost-Brabant. Bijna de helft van deze kinderen woont bij familie of bekenden. Helaas is het niet altijd mogelijk om een geschikte plek te vinden binnen het netwerk van het kind. Daarom zijn we hard op zoek naar gezinnen die een kind willen opvangen dat ze (nog) niet kennen.

De meest gestelde vragen over pleegzorg

Soms kan een kind even niet meer thuis wonen. Bijvoorbeeld omdat de ouders op dat moment niet voor hun kind kunnen zorgen of omdat het niet goed gaat tussen de ouders en het kind. Als het kind dan (tijdelijk) bij een ander gaat wonen, noemen we dat pleegzorg. Hiervoor is de gemeente waar het kind woont verantwoordelijk. Daarnaast heeft de kinderrechter de bevoegdheid om een kind uit huis te plaatsen en te kiezen voor pleegzorg. In eerste instantie wordt altijd gekeken of het kind bij familie of bekenden kan wonen. Als dat niet mogelijk is, zoekt de pleegzorgorganisatie naar een passend pleeggezin in haar bestand.
Om pleegouder te worden moet iemand minimaal 21 jaar zijn. De pleegzorgorganisatie vraagt om een verklaring van geen bezwaar bij de Raad voor de Kinderbescherming. Er zijn geen voorwaarden voor de gezinssamenstelling: man en vrouw, twee vrouwen, twee mannen, gehuwd, samenwonend, alleenstaand, met of zonder eigen kinderen. Want voor veel verschillende kinderen zoeken wij veel verschillende pleegouders. Het is belangrijk dat de leefsituatie van een pleegouder stabiel is en dat hij of zij een kind structuur, warmte en veiligheid kan bieden.
Pleegouders nemen tijdelijk de opvoeding en verzorging van een kind over van de ouders. Hoe lang een kind in een pleeggezin woont, is afhankelijk van wat het kind en de ouders nodig hebben. Soms is opvang voor een paar weken voldoende, maar afhankelijk van de thuissituatie kan het ook enkele jaren duren. Een aantal kinderen woont in een pleeggezin tot volwassenheid.
Als er problemen zijn in een gezin, wordt eerst gekeken of deze thuis opgelost kunnen worden. Bijvoorbeeld door ouders opvoedingsondersteuning te bieden of het kind extra te begeleiden. Als deze hulp niet voldoende is en ouders de opvoeding toch niet (helemaal) zelfstandig aankunnen, of (gedrags)problemen van het kind een (te) grote invloed op het gezin hebben, wordt een andere oplossing gezocht, bijvoorbeeld pleegzorg. Pleegzorg, met name bij familie of bekenden, is de eerste keuze als een kind niet langer thuis kan wonen, omdat deze vorm van opvang het dichtst bij de natuurlijke gezinssituatie staat.
Soms zijn een kind en/of de ouders gebaat bij een regelmatige ‘rustperiode’, even weg van de problemen thuis. Plaatsing in een weekend- of vakantiepleeggezin kan dan uitkomst bieden. Deze vorm van pleegzorg wordt ook ingezet voor kinderen uit een behandel- of woongroep, zodat zij af en toe een normale gezinssituatie meemaken. Een kind dat plotseling uit huis geplaatst moet worden, kan in een crisispleeggezin worden opgevangen. In deze periode, die enkele dagen tot een aantal weken kan duren, wordt gekeken wat de beste vervolgoplossing is. Als er meer tijd nodig is voordat een kind weer thuis kan wonen, wordt als eerste bekeken of het kind langer bij de crisisopvangpleegouders kan blijven wonen of dat doorplaatsing naar een pleeggezin voor langere tijd gewenst is. De duur kan variëren van een maand tot enkele jaren. Als er geen vooruitzichten zijn dat het kind weer thuis kan wonen, kan een pleeggezin een plaats bieden waar het kind verder op kan groeien.
Pleegkinderen zijn jongens en meisjes tussen de 0 en 21 jaar. Pleegzorg kan starten voor minderjarigen tot 18 jaar. Een pleegzorgplaatsing kan doorlopen tot 21 jaar. Het zijn gewone kinderen, maar wel vaak kinderen die veel hebben meegemaakt en veel tekort zijn gekomen. Het gaat altijd om kinderen die in Nederland wonen. Sommige pleegkinderen hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking, zijn moeilijk lerend of hebben gedragsproblemen. Soms wordt voor broers en zussen een gezin gezocht waar ze samen terecht kunnen.

Vraag vrijblijvend een

informatiepakket aan!

Alles wat je moet weten over het worden en zijn van een pleegouder vind je in dit uitgebreide informatiepakket.


Vul hiernaast je gegevens in dan sturen wij het informatiepakket per post naar

je toe.


Wil je een informatiebijeenkomst bijwonen? Kijk dan voor data hieronder.

Meld je aan voor een

informatiebijeenkomst

Woon je in een van de 21 gemeenten* in Zuidoost-Brabant?
Ben je geïnteresseerd in het pleegouderschap?

Kom meer te weten en bezoek een van onze informatiebijeenkomsten.

Ma 11 sept. 19.30 - 21.30 uur - Combinatie Jeugdzorg, Eindhoven

Ma 9 okt. 19.30 - 21.30 Combinatie Jeugdzorg, Helmond

* Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre.

Contactgegevens

Combinatie Jeugdzorg

Nuenenseweg 4, 5631 KB Eindhoven

Tel: 040 245 1945

pleegzorg@combinatiejeugdzorg.nl